Kúsok minulosti

Typ podujatia
vychádzka

Dátum, čas a miesto konania
11. 08. 2005 o 15.30 h | Ensana Thermia Palace Health Spa Hotel *****
03. 08. 2006 o 15.30 h | Komplex Balnea - Centrum
30. 08. 2007 o 15.30 h | Komplex Balnea - Centrum

UsporiadateľSlovenské liečebné kúpele Piešťany, a. s.

Popis
Stopy po prvých dotykoch človeka s piešťanskými horúcimi prameňmi prikryli naplaveniny Váhu a zavial spraš desiatok tisícročí. Citát z roku 1642 „nemožno niekomu vyčítať že čosi nezvládol, keď urobil všetko, čo bolo v jeho silách“ však platí dodnes. Tieto slová napísal český exulant Adam Trajan Benešovský. Prečo sa tak často v Piešťanoch stretávate práve s jeho menom, prečo sa naše ulice nazývajú Winterova, Scherrerova, Torkosa ?
Lektor: Ing. Imrich Gürsching


Top