Hlavatá Dana (1957)

obrázok

Narodený
27. 06. 1957

Typ autority
Autor, slovenská spisovateľka

Životopis
Prozaička, dramaturgička a výtvarníčka vyštudovala televíznu žurnalistiku na FFUK v Bratislave. Venuje sa rozhlasovej tvorbe, televíznej scenáristike a próze pre deti i dospelých. Pracuje ako dramaturgička v RTVS.
Svoje literárne texty a fejtóny publikovala najprv časopisecky, potom v časopiseckých súboroch (Už mi nič nehovor!, A už mám toho dosť!, Moje nervy!, Ja sa nezbláznim! a i.). Získala ocenenia v rozličných súťažiach (Petržalské súzvuky Ferka Urbánka, Ihnátové Hanušovce, Literárna súťaž Jozefa Braneckého a i.). Knižne debutovala pod pseudonymom Kristína Lumiská príbehom Urobím ti peklo (2002) o týranej žene, ktorá v snahe ochrániť vlastné deti je schopná všetkého. Venuje sa aj výtvarnej tvorbe. Žije v Bratislave.
(Zdroj: www.litcentrum.sk)

Odkazy

Knihy (54)


Top