Doc. PhDr. Botek Ondrej, PhD. (1976)

obrázok

Narodený
Piešťany

Pôsobnosť
Trnava, Kambodža, Piešťany

Typ autority
vysokoškolský pedagóg, sociálny pracovník, džezový hudobník, člen britskej Kráľovskej spoločnosti umenia RSA

Životopis
Certifikovaný psychoterapeut SPS, vysokoškolský pedagóg. Je vedúci Katedry sociálnej práce na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. Prednáša taktiež na univerzitách v Rakúsku, Maďarsku, Českej republike, Kambodži, Keni. V rokoch 2004 – 2012 pôsobil ako sociálny pracovník v Kambodži. Absolvoval dlhodobý výcvik v kognitívno-behaviorálnej psychoterapii a pracuje aj ako psychoterapeut. Odborne sa zameriava najmä na skúmanie sociálnej politiky, sociálnej práce, komunikácie, terapeutických techník a interkulturálnej komunikácie. V roku 2007 bol menovaný za docenta.
Za zásluhy v oblasti sociálnej práce s HIV pozitívnymi sirotami získal štátne vyznamenanie od vlády Kambodžského kráľovstva. Ondrej Botek spolu s tímom slovenských odborníkov sa v Phnom Penhe podieľal na projekte "House of Family". Išlo o prácu s deťmi, väčšinou sirotami, postihnutými chorobou AIDS. Primárnym cieľom bolo zabezpečiť im antiretrovirálnu liečbu (liečbu HIV), ktorú v čase, keď projekt začínal, kambodžský štát poskytoval len veľmi malej časti z celkového veľkého množstva detí infikovaných týmto ochorením.
Popri vedeckej a pedagogickej práci sa vo voľnom čase venuje džezovej hudbe, pravidelne hráva v Art Jazz Gallery s hudobníkmi (Andrej Urminský, Tomáš Gajlík, Dáša Libiaková, Milo Suchomel, Štefan Bugala ...).

Ondrej Botek je šiestym Slovákom, ktorý sa stal členom britskej Kráľovskej spoločnosti umenia (Royal Society of Arts - RSA). Získaním titulu Fellowship of RSA (Člen RSA) sa zaradil do spoločenstva, do ktorého patria napríklad popredný svetový fyzik Stephen Hawking, spisovateľ Charles Dickens, americký autor, vedec, diplomat, vynálezca a jeden z vodcov americkej revolúcie Benjamin Franklin, ktorého patrónkou je v súčasnosti britská kráľovná Alžbeta. Členstvo získal Botek za svoje pôsobenie v rámci projektu kliniky House of Family v kambodžskom hlavnom meste Phnom Penh, kde pracoval v rokoch 2004-2012 ako sociálny pracovník a manažér. Miesto je známe mimoriadne veľkým výskytom HIV.

Odkazy


Top