Čítajme si pohádky

Typ podujatia
podpora čitania, pre deti, zahraničná aktivita knižnice

Dátum, čas a miesto konania
október 2010 - december 2010 | Mestská knižnica mesta Piešťany

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany

Popis
Projektom ČÍTAJME SI POHÁDKY! sme nadviazali na úspešné minulé projekty na podporu čítania detí, mládeže i dospelých (Túlavá knižnica, Týždeň hlasného čítania, Stretnúť knihu každý deň, Zázračný oriešok, kniha v rozhlase – rozhlas v knihe), v rámci ktorých už niekoľko rokov organizujeme pre deti (i dospelých) stretnutia s literatúrou, hlasným čítaním a knihou v knižnici i mimo nej samotnej, ale predovšetkým sme nadviazali na úspešné dva ročníky projektu Keď čítanie je čtení (2008, 2009). V rámci neho sme sprostredkovali stretnutia s českou literatúrou – priamo s jej tvorcami, autormi i ilustrátormi, alebo prostredníctvom divadelných spracovaní literárnych námetov i prezentáciami tvorby českých výtvarných umelcov. Rozvíjali sme naďalej už niekoľkoročnú tradičnú spoluprácu s Českým spolkom v Trnavskom regióne – miestny klub Piešťany. Pri príprave podujatí sme spolupracovali aj s Českým centrom v Bratislave, Knihovnou Jiřího Mahena v Brne a Klubom slovenskej kultúry v Prahe. Podnetom k realizácii projektu ČÍTAJME SI POHÁDKY! boli v roku 2010 aj okrúhle jubileá a výročia pozoruhodných osobností zo sveta českej literatúry (Božena Němcová, František Hrubín). Projekt, ktorý sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.


Top