Eurotour Piešťany

Typ podujatia
festival, film

UsporiadateľMestské kultúrne stredisko mesta Piešťany, Mesto Piešťany

Popis
Eurotour Piešťany je medzinárodná filmová prehliadka dokumentárnych a hraných filmov o cestovaní, krajine a človeku konajúca sa každoročne od roku 2005 v kúpeľnom meste Piešťany. Organizátormi podujatia sú mesto Piešťany a Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany. Hlavným posolstvom prehliadky, ktorá sa koná v Kultúrno-spoločenskom centre Fontána, je rozvoj a podpora cestovného ruchu na Slovensku s dôrazom na propagáciu Slovenska v zahraničí. Možnosť zapojiť sa do súťaže majú prostredníctvom kategórie Moment aj amatérski filmoví tvorcovia so svojimi krátkymi prácami. Súčasťou Eurotouru sú aj ďalšie nesúťažné kategórie a množstvo sprievodných podujatí.V posledných rokoch sa organizátori podujatia vo svojej koncepcii zamerali na získanie stabilných návštevníkov, ktorí by sa každoročne zaujímali o festival a vytvorili by tak silnú tradíciu podujatia v piešťanskom regióne. Eurotour si dáva za cieľ vyplniť medzeru v podujatiach tohto typu na Slovensku, angažovať odborníkov, ale aj prilákať širokú verejnosť. Priestor na prehliadke filmov dostali aj amatérske krátke rodinné filmy z dovoleniek a ciest. Ďalšou kategóriou sú dokumentárne filmy o zdraví a životnom štýle, ktoré sú zaujímavé najmä pre ľudí venujúcich sa tejto problematike. V budúcnosti by organizátori chceli rozšíriť ponuku filmov, vytvoriť nové informatívne sekcie a ponúknuť aj filmy, ktoré bežne nie sú verejnosti prístupné.


Top