Socha piešťanských parkov

Typ podujatia
výstava

UsporiadateľMestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
Mesto Piešťany

Popis
Socha piešťanských parkov je najstaršia slovenská výstava sôch v prírode. Myšlienka vystavovať v piešťanskom parku sochy sa zrodila už počiatkom 60. rokov 20.storočia. Podujatie vzniklo z iniciatívy mladých sochárov, ktorí na začiatku 60. rokov priviezli svoje diela do mestského parku, aby v okolí amfiteátra obohatili priestor pri druhom najstaršom hudobnom podujatí na Slovensku – Piešťanskom festivale. Prvú výstavu sôch v plenéri dodnes pripomína bronzové súsošie Milenci od zaslúžilého umelca Alexandra Trizuljaka pri Kolonádovom moste, ktoré dodnes stojí na svojom pôvodnom mieste.
Myšlienka usporadúvať takéto výstavy každý rok sa stretla s veľkým ohlasom. Od roku 1967 sa v kúpeľnom i v mestskom parku pravidlene konali výstavy známe pod názvom Socha piešťanských parkov. Prvou kurátorkou výstavy bola PhDr. Ľuba Belohradská a prvým architektom výstavy Ing. Ľubomír Mrňa.
V počiatkoch organizátori plánovali postupne vytvoriť galériu sôch v prírode, avšak tento zámer sa realizoval len v čiastočnej podobe. V rokoch 1972 až 1978 rozšírili pôvodne exteriérovú výstavu aj o interiérové prehliadky v objektoch na Kúpeľnom ostrove. V roku 1986 bola výstava ohraničená do priestorov Balneologického múzea a bol vypracovaný nový štatút výstavy; ten neskôr nahradil nový štatút z roku 1991.
V roku 1993 sa konal 24. ročník výstavy a jej realizácia bola z organizačných dôvodov na pomerne dlhý čas prerušená. Po viac než desaťročnej prestávke sa napokon v roku 2005 konal jubilejný 25. ročník a tradícia výstav v plenéri tak bola obnovená.
Výstava každoročne poskytuje priestor na prezentáciu niekoľkých desiatok diel autorov všetkých sochárskych generácií. V roku 2014 sa prvýkrát prezentovali aj ocenení autori sochárskej časti neprofesionálnej súťaže Výtvarné Spektrum. Podujatie organizačne zabezpečuje Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany a koná sa aj s finančným prispením Ministerstva kultúry SR.


Top