Osmijanko n. o.

obrázok

Kategórie
mimovládne organizácie

Adresa
Hrušková, 25
Bratislava
831 06

riaditeľka, Mgr. Biznárová Miroslava
Tel.: 0903 352 468
E-mail: osmijanko.ba@gmail.com

Popis
Neziskovú organizáciu Osmijanko založili v roku 2003 s presvedčením, že deti na Slovensku čítať chcú aj vedia, ale na túto duševnú činnosť majú málo podnetov.

Tie silnejšie "lákadlá" sú ich každodenným samozrejmým spoločníkom, sú atraktívnejšie a dynamickejšie, ako stránky zviazané do knižných dosiek. Sú to počítače, médiá, mobily. Deti na ceste - stať sa čitateľom natrvalo - potrebujú pomocnú ruku, potrebujú spoločníka, ktorý ich fantazijným svetom kníh povedie bez mentorstva a hravo.

Spoločníka pre deti našli. Osmijanko prichádza za nimi z rozprávky a jeho rozprávkové srdce i kapsička sú plné básničiek, povedačiek, hádaniek, povestí, bájok, rozprávok a napínavých i humorných príbehov. Vyberá a ponúka z nej podľa veku dieťaťa, aby v každom vývinovom období dostalo to najhodnotnejšie, čo detská duša potrebuje. Cieľom je vyvážiť prídel technicko-mediálnych informácií takým obsahom, ktorý zjemňuje detskú dušu a rozvíja najmä emocionálno - estetické cítenie u detí.

Členmi správnej rady sú:
Ľubica Kepštová, redaktorka časopisu Slniečko
Eliška Sadíleková, metodička pre tvorivú dramatiku
Margita Galová, riaditeľka Mestskej knižnice v Piešťanoch

Kľúčové slová
neziskové organizácie

Top