FESTIVAL SLOVENSKEJ TVORBY PRE DETI

obrázok

Prezentácia slovenskej literatúry a jej tvorcov

Typ podujatia
festival

Dátum, čas a miesto konania
02. 07. 2018 - 31. 01. 2019 Praha (Slovenský inštitút v Prahe, Muzeum hl. města Prahy, Památník národního písemnictví, Dům národnostních menšin, Městská knihovna Praha, základné školy a iné)

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany

Finančná podpora podujatia:
Z verejných prostriedkov projekt podporil Fond na podporu umenia

Popis
Projektom Festival slovenskej tvorby pre deti. Prezentácia slovenskej literatúry a jej tvorcov chceme prispieť k oslavám 100. výročia vzniku ČSR a nadviazať na niekoľkoročnú tradíciu medzinárodných aktivít piešťanskej knižnice, ako aj úspešné, doposiaľ realizované projekty na podporu čítania a čitateľského hnutia detí a mladých ľudí. Vzhľadom k tomu, že čeština bola a stále je najbližším a najpríbuznejším jazykom v českom majoritnom prostredí, rozhodli sme sa po predchádzajúcich skúsenostiach v tejto oblasti vytvoriť cyklus programov predovšetkým pre deti a mladých ľudí v slovenskom jazyku, s dôrazom na súčasnú slovenskú literatúru a jej prepojenie s českým prostredím. Projekt je zameraný na prezentáciu hodnotných diel slovenskej kultúry, predovšetkým tvorbu literárnych, výtvarných a divadelných umelcov. Náplňou projektu budú podujatia zamerané na výchovu k čítaniu - prezentácie autorov a diel, autorské čítania, divadelné dramatizácie, tvorivé dielne i výstavy ilustrácií na motívy literárnych predlôh. Projekt prinesie deťom a mladým ľuďom možnosť rozvíjať si vedomosti a znalosti hravo, formou interaktívnych workshopov, tvorivých dielní, stretnutí čitateľov so spisovateľmi, verejných čítaní a počúvaní rozprávok. Aktivity projektu nemajú vekové ani iné obmedzenia. Cieľovou skupinou projektu je predovšetkým české obyvateľstvo, ale i slovenská komunita žujúca v Čechách, odborná verejnosť, pedagógovia, turisti a návštevníci Prahy.
Projekt z verejných prostriedkov podporil Fond na podporu umenia


Top