PODOBY MIESTNEHO A REGIONÁLNEHO ROZVOJA

Číslo ročníka
1.

Typ podujatia
prezentácia, vychádzka, výstava, prednáška, seminár, workshop

Dátum, čas a miesto konania
01. 09. 2018 - 30. 11. 2018 Mestská knižnica mesta Piešťany

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany

Finančná podpora podujatia:
S finančnou podporou Mesta Piešťany

Popis
Cieľom projektu Podoby miestneho a regionálneho rozvoja je odprezentovať odbornej a širokej verejnosti rôzne podoby miestneho a regionálneho rozvoja, pripomenúť si 100. výročie vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov a zaujímavosti mesta, regiónu i Slovenska súvisiace s rozvojom cestovného ruchu.

Podujatia projektu sú určené pre rôzne cieľové skupiny: zamestnancom verejnej správy, širokej verejnosti, návštevníkom Piešťan, deťom a seniorom.

Projekt sa realizuje s finančnou podporou mesta Piešťany.


Top