Chlieb náš každodenný

obrázok

Typ podujatia
prednáška

Dátum, čas a miesto konania
08. 11. 2018 o 16.30 h La Musica caffe / restaurant / music bar

UsporiadateľNárodné poľnohospodárske a potravinárske centrum - VÚRV: Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany, La Musica caffe / restaurant / music bar

Popis
Hosť: Ing. Soňa Gavurníková, PhD. - vedúca Laboratória kvality pšenice NPPC-Výskumného ústavu rastlinnej výroby v Piešťanoch


Top