Liga proti rakovine 2019

Typ podujatia
stretnutie členov

Dátum, čas a miesto konania
09. 01. 2019 o 15.00 h | Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
06. 02. 2019 o 15.00 h | Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
06. 03. 2019 o 15.00 h | Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
15. 05. 2019 o 15.00 h | Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
05. 06. 2019 o 15.00 h | Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
04. 09. 2019 o 15.00 h | Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
02. 10. 2019 o 15.00 h | Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany
04. 12. 2019 o 15.00 h | Mestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

UsporiadateľLiga proti rakovine - pobočka Piešťany

Popis
Stretnutie členov Ligy proti rakovine


Top