Literárna kronika Prvej republiky

obrázok

Typ podujatia
výstava

Dátum, čas a miesto konania
28. 01. 2019 - 18. 02. 2019 | Piešťanské informačné centrum

UsporiadateľPiešťanské informačné centrum

SpoluusporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany

Popis
Panelová výstava k novej obrazovo-výkladovej publikácii Literární kronika První republiky zahŕňa viac ako tisíc fotografií, reklamných materiálov, karikatúr, ukážok rukopisov a ďalších vizuálnych dokumentov. Výstava poukazuje na vybrané udalosti literárneho života medzivojnového Československa.


Top