Vedecká kaviareň: Na hrane umenia a vedy

Typ podujatia
prednáška

Dátum, čas a miesto konania
15. 05. 2019 o 17.00 h | Elektrárňa Piešťany

UsporiadateľElektrárňa Piešťany

Popis
PaeDr. Mgr. art. Boris Vaitovič, ArtD. pôsobí v oblasti nových médií a a digitálneho umenia. Vo svojej práci často spolupracuje s vedcami z iných oblastí. Okrem iného pripravuje aj inštalácie na podujatie Biela noc. Do Elektrárne príde porozprávať o prepojení umeleckého a technologického sveta.
Vstupné 1,- €


Top