Podpora zapojenia ťažko zdravotne postihnutých do trhu práce

obrázok

Typ podujatia
konferencia

Dátum, čas a miesto konania
06. 11. 2019 od 17.30 h do 19.00 h | ŽiWell Kursalon

Popis
Konferencia na tému Podpora zapojenia ťažko zdravotne postihnutých do trhu práce vo volebných programoch politických strán a hnutí v parlamentných voľbách v roku 2020.

Možnosť prezentácie jednotlivých politických stran a hnutí, ich volebný program, ukážky riešení v oblasti podpory zapojenia ťažko zdravotne postihnutých do trhu práce. Diskutovať budú zástupcovia politických strán, ktorí sú garantmi jednotlivých programových priorít:

Barto Martin (SaS)
Kremský Peter (OĽANO)
Pálenik Michal (PS/SPOLU)
Žitňanská Jana (Za Ľudí)
Alexej Dobroľubov (moderátor)

Témy:

1. ako plánujete zlepšiť systém povinného podielu ZŤP zamestnancov:
• ako zlepšíte systém povinného podielu, jeho vynucovanie tak, aby cieľom bolo skutočné začlenenie,
• ako zlepšíte začleňovanie ZŤP zamestnancov ich najbližšími spolupracovníkmi, aby neprichádzalo k odčleňovaniu;
2. ako plánujete zlepšiť systém náhradného plnenia:
• ako sfunkčníte systém náhradného plnenia, aby bol objektívny,
• zabezpečíte, aby sa zamestnávatelia neuchyľovali k povinnému odvodu.

Diskusia bude mať formát úvodného slova zástupcu Inštitútu zamestnanosti, nasledovať budú návrhy z publika k danej problematike na 7 minút. Nasledovať budú otázky moderátora.
Zabezpečené bude plátno v prípade prezentácie grafov alebo vizuálne poukázať na problematiku.

Každá politická strana, či hnutie bude mať rovnaký čas na prezentáciu volebného programu. Po prezentáciách bude nasledovať odborná diskusia. Volebný program jednotlivých strán a hnutí bude hodnotiť panel expertov a po skončení konferencie výsledky hodnotenia budú zverejnené (podobne ako pri minulých voľbách).

Diskusia bude moderovaná za účasti širšej verejnosti.


Top