Mladý Ahmed

Typ podujatia
film

Dátum, čas a miesto konania
03. 12. 2019 o 20.00 h | Kultúrno spoločenské centrum Fontána

UsporiadateľMestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

Popis
Be2Can 2019

Belg., Franc., 2019. Réžia: Jean-Pierre a Luc Dardennovci. Ahmed je trinásťročný chlapec, ktorý pôsobí ako dokonalý stroj ovládaný čistým islámom. Život v liberálnej belgickej spoločnosti sa pre neho mení na sled odmietania a nenávisti, zosobnenou priateľskou a otvorenou učiteľkou. Musí sa preto rozhodnúť - ideál čistoty islamského imána alebo vlastné pokušenia. Cena za réžiu MFF v Cannes 2019. České titulky. Min.: 84. MN12. Vstupné: 5,- EUR


Videá


Top