Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2020 v Piešťanoch

obrázok
DEKD 2020

Typ podujatia
festival, prezentácia, workshop, seminár, pre deti, pre seniorov

Dátum, čas a miesto konania
01. 09. 2020 - 30. 09. 2020 | Piešťany

SpoluusporiadateľMesto Piešťany

Popis
Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD) je medzinárodné podujatie, v rámci ktorého sa každoročne v septembri koná až 50 000 akcii v 50 štátoch Európy. Organizácia DEKD sa koná pod záštitou Rady Európy a Európskej komisie.
Základným cieľom DEKD na Slovensku je prehĺbiť záujem občanov Slovenskej republiky o kultúrne dedičstvo a jeho ochranu, zvýšiť kultúrnu identitu národa cez sprístupnenie bežne neprístupných pamiatok, bežne prístupných pamiatok „v inom svetle“, organizáciu seminárov, prednášok, výstav, turistických aktivít, súťaží a hier súvisiacich s historickým prostredím a jeho hodnotami. Cieľom je aj posilnenie povedomia o kultúrnom dedičstve našej republiky v európskom kontexte cez ponúknutie vybraných podujatí aj pre zahraničných návštevníkov.


Top