Ilustrátori ocenení na BIB 2019

Typ podujatia
výstava, pre deti

Dátum, čas a miesto konania
04. 09. 2020 - 30. 10. 2020 | Dom umenia Piešťany

UsporiadateľMesto Piešťany
Mestská knižnica mesta Piešťany
RTVS
Trnavský samosprávny kraj

Popis
Bienále ilustrácií Bratislava (BIB) otvára ilustrátorom dvere do sveta a zviditeľňuje ich tvorbu. Výstava s názvom Ilustrátori ocenení na BIB 2019 vo foyer na 2. poschodí Domu umenia Piešťany približuje výtvarnú tvorbu umelcov, ktorí uspeli na prestížnej súťažnej prehliadke originálov ilustrácií detských kníh v silnej medzinárodnej konkurencii v roku 2019.

„Keď nemôžu slovenskí ilustrátori vystavovať vo svete, pozvime svet do Bratislavy!“ Bratislava je už polstoročie hlavným mestom svetovej ilustrácie. Od roku 1957 sa na medzinárodnej súťažnej prehliadke knižných ilustrácií pre deti Bienále pravidelne zúčastňovali aj slovenskí ilustrátori. Ponúka to, čo je pre každého umelca najdôležitejšie – možnosť permanentnej a kontinuálnej konfrontácie v širokom medzinárodnom meradle. Vďaka BIB sa mená slovenských ilustrátorov stali vo svete pojmami, spolupracujú s najrenomovanejšími medzinárodnými vydavateľstvami. Rovnako sa aj ilustrátorské školy Vincenta Hložníka, Albína Brunovského, Dušana Kállaya stali fenoménom známym v mnohých krajinách všetkých kontinentov.

Výstava vznikla v spolupráci s BIBIANOU, Medzinárodným domom umenia pre deti v Bratislave. Pre verejnosť je prístupná v dňoch 4.- 30. septembra 2020 a je súčasťou 11. ročníka festivalu.


Top