Kristína Mésároš & Andrea Bartošová

obrázok

Typ podujatia
výstava

Dátum, čas a miesto konania
03. 07. 2020 - 28. 08. 2020 | Flatgallery Piešťany

UsporiadateľFlatgallery Piešťany

Popis
Výstava Kristína Mésároš (maľba) a Andrea Bartošová (keramika)

Kristína Mésároš, ArtD. (1981) vyštudovala grafiku na VŠVU v Bratislave v ateliéri Vojtecha Kolenčíka patrí k stále výraznejšiemu prúdu súčasných mladých maliarov, ktorých tvorba sa rozvíja bez viditeľného napojenia na aktuálne trendy a všeobecné tendencie maľby. V jej prístupe k umeleckej tvorbe prevažuje motivácia vyjadrovať a popisovať vnútorný svet namiesto komentárov a reflektovania veľkých spoločenských tém súčasnosti. Kristínine obrazy sú založené predovšetkým na príbehu. Často vo svojich dielach rozvíja myšlienku hľadania vnútornej slobody a životného zmyslu, najmä prostredníctvom poetických fantazijných výjavov, v ktorých významnú úlohu zohráva prírodné prostredie v interakcii s figúrou. Zameriava sa aj na neustály dialóg medzi dospelým človekom a jeho detskou predstavivosťou.

Andrea Bartošová (1977) v Leviciach. V rokoch 1998-2005 študovala v ateliéri prof.Ivana Csudaia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Žije v Bratislave. Autorka patrí k maliarkam generácie, nastupujúcej na scénu po roku 2000 a pre ktorú sa ustaľuje druhá alebo nová bratislavská škola. Niekedy je námet pre výsledné dielo dôležitý, inokedy je to v polohe odvolávky vyvolávajúcej maliarsku náladu. Autorka nanášaním priezračných maliarskych vrstiev vytvára nový optický priestor a dosahuje novú maliarsku atmosféru. Najčastejšie pracuje s riedkou farbou, doležitá je stopa štetca, časový záznam ustaľovania farby, stekanie, zasychanie a teda vždy I nejaký moment náhody. V istom zmysle smeruje k tomu, čo bývalo v "čistej" fotografii vnímané ako nedostatok, no ide skôr o špecifikum média, napr. o rozostrenie, farebný posun, vrstvenie obrazu. Navyše sa do nich dostáva nový rozmer, ktorý naratívnosťou pripomína filmový príbeh, útočí na našu pamäť, ako odkaz na akýsi príbeh, ktorý by sme (azda) mali poznať.Inou technikou sú tvorené plátna,na ktoré autorka nanáša hustú vrstvu pasty,vychádza tak z plochy do priestoru. Ďalšou líniou v jej diele sú obrazy,ktoré aj keď sú tvorené akrylom, vzbudzujú dojem využitia viacerých techník súčasne. Autorka patrí k tým, ktorý svoj prejav neustále posúvajú a testujú limity vlastnej maľby. Všetky preverované prístupy pretekajú jej obrazmi často simultánne, k jednotlivým problémom sa spontánne vracia, rozmaľováva ich a postupuje ďalej.


Top