Kultúrne dedičstvo 2020: Kultúrna pamäť ako výzva vo vzdelávaní

Typ podujatia
konferencia

Dátum, čas a miesto konania
23. 09. 2020 o 08.45 h | Dom umenia Piešťany (Malá sála)

SpoluusporiadateľMesto Piešťany

Popis
Vedecká Konferencia Kultúrne dedičstvo 2020: Kultúrna pamäť ako výzva vo vzdelávaní má za cieľ obrátiť pozornosť verejnosti k unikátnym pamiatkam a k dedičstvu nášho regiónu, s perspektívou budovania vzťahu k miestu, kde máme svoje korene. Vyzdvihnúť charakter nášho nenapodobiteľného kultúrneho dedičstva a dokázať ho pretaviť do platformy prístupnej pre širšiu verejnosť, ktorá sa z neho môže nielen potešiť a poučiť, ale prežívať ho ako prehĺbenie vzťahu k vlastnej krajine a národu. Zborník z vedeckej konferencie bude obsahovať odborné príspevky z rôznych oblastí, ktoré sa venujú širokému spektru relevantných tém. Primárne je metodické uchopenie minulosti, teda materiálneho i nehmotného kultúrneho dedičstva prostredníctvom aktivít, ktoré dokážu preniesť vzdelávací potenciál zručností/vedomostí známych z minulosti do budúcnosti a prispieť tak k skvalitneniu života.


Top