Násilie ako sociálno-patologický jav páchaný na generáciách

obrázok

Typ podujatia
konferencia

Dátum, čas a miesto konania
20. 10. 2020 o 08.30 h | Kúpeľná dvorana - KC Apolin

UsporiadateľKúpeľná dvorana - KC Apolin

Popis
Prednášajúci:

prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.
doc. PhDr. Stanislava Hunyadiová, PhD.
Ing. Viera Tomanová, PhD.
Mgr. Michaela Lorková
Erik Zbiňovský
Ľubica Gálisová
Mgr. Martin Lukáč
PhDr. Andrej Kállay, PhD.
PhDr. Katarína Hatráková

Záštitu nad konferenciou prevzal prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD. (Predseda SPDDD Úsmev ako dar)
Odborný garant konferencie Ing. Viera Tomanová, PhD. (Komisár pre deti v SR)
Čestný hosť konferencie Vdp. Dr. h. c. Mgr. Ing. Marián Kuffa

konferencia.piestany@gmail.com +421 948 373 890

Konferenčný poplatok: 20,- EUR


Top