Bučko Štefan (1957)

Typ autority
Herec, recitátor a moderátor

Životopis
V roku 1981 absolvoval štúdium herectva na VŠMU a stal sa členom činohry SND, ktorým je dodnes. Taktiež pôsobí aj ako pedagóg na Divadelnej fakulte VŠMU. So svojimi študentmi sa stretáva na hodinách javiskovej reči a umeleckého prednesu. Účinkoval v televíznom seriáli Povstalecká história (1984).

Odkazy


Top