Martina Rötlingová: The Artist statement

obrázok

Typ podujatia
výstava

Dátum, čas a miesto konania
06. 05. 2022 - 04. 06. 2022 Magna Gallery - galéria plná energie

UsporiadateľMagna Gallery - galéria plná energie

Popis
Výstava The Artist Statement je revíziou j autorskej tvorby a udalostí, ktoré autorku pri práci ovplyvnili za posledné dva roky. Vo svojej tvorbe sa do veľkej miery zaoberá ideálom krásy, ktorý nám naša konzumná spoločnosť nastavuje, a zároveň hľadá paralely v dielach, príbehoch a hrdinkách z dejín umenia. Toto obdobie ju však prinútilo viac rozmýšľať nad zmyslom vecí, prehodnocovať svoje priority i osobné vzťahy, do veľkej miery ovplyvnené traumou z ťažkého rozchodu. Tieto prežívania ju po rokoch opäť priviedli k autoportrétu, ktorému sa od vysokej školy venovala menej.

Pantone farbou na rok 2022 je modro-fialová. K tónu Very Peri inklinovala ešte skôr, než ho vyhlásili farbou roka. Je definovaný ako “symbol v období zmien, zobrazením bezstarostnej sebadôvery a odvážnej zvedavosti, ktorá oživuje nášho tvorivého ducha. Pomáha prijať zmenenú krajinu možností a otvára novú víziu pri prepisovaní našich životov.” S definíciou vlastností tejto farby sa naplno stotožnila, a odráža sa v jej súčasnej tvorbe.

Pre galériu Magna zostavila výber diel, pozostávajúci z malieb, kresieb, grafík a objektov. Výber diel pracuje s odkazmi na historické predlohy prepisom nájdeného, mnou upraveného materiálu, alebo formou autoportrétu. V rôznych médiách hľadá nové spôsoby zobrazenia a opakovane sa vracia k témam ako sú Léda s labuťou či Flóra. Zároveň sú jej posledné “fialové” obrazy oslavou ženskosti a krásy v akejkoľvek podobe.


Top