Socha piešťanských parkov 2022

obrázok

Typ podujatia
výstava, významné podujatie

Dátum, čas a miesto konania
01. 07. 2022 - 30. 09. 2022 Mestský park (Mestský park, vsýtavné siene: Fontána, Stará lekáreň a Mólo na Kolonádovom moste.)

UsporiadateľMestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

Popis
Cieľom podujatia je sprístupnenie umenia širokej verejnosti v letnom období počas troch mesiacov domácim aj medzinárodným návštevníkom mesta i kúpeľov.

Na podujatí sú zastúpení autori, ktorí v súčasnosti najviac prispeli k rozvoju sochárskeho média s progresívnym prístupom v tvorbe či jedinečnom spôsobe a narábaní s ideami i materiálom sochy ako takej.

Zámerom projektu je obnoviť cyklickú výstavu Socha piešťanských parkov v zmysle jej najprogresívnejších podôb a poslania. Má ambíciu nadviazať na tradíciu plenérových výstav v parkoch a na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch.
Otvorenie výstavy sa uskutoční v piatok 1.7. 2021 o 18.30 h vo výstavnej sieni Fontána..


Top