Zachariáš a studená voda

Typ podujatia
prezentácia, workshop, pre deti

Dátum, čas a miesto konania
30. 08. 2022 o 10.30 h Piešťanské informačné centrum - Pribinova

UsporiadateľPiešťanské informačné centrum - Pribinova, Mestská knižnica mesta Piešťany

Popis
Prezentácia knihy a tvorivý workshop ku knihe českého autora Daniela Rušara.
Sprievodné podujatie k výstave #SLOVO#JAZYK#KNIHA.


Top