Michaela Nagyidaiová - Pominuteľné väzby / Transient Ties

Typ podujatia
výstava

Dátum, čas a miesto konania
14. 04. 2023 - 30. 05. 2023 Vitrínky

UsporiadateľArta

Popis
Osobnú históriu človeka nemožno odrezať od národnej identity. Tvorí základ každého z nás, je našim východiskovým bodom. Pri opustení miesta narodenia pociťujeme zvláštnu nostalgiu. Uchopiť minulosť, nie cez dátumy a veľké udalosti, ale skrz ľudský pohľad na každodenné prežívanie ovplyvnené týmito udalosťami, je dnes dôležitejšie ako kedykoľvek pred tým. Sú to práve príbehy konkrétnych ľudí, ktoré dotvárajú celistvý obraz minulosti. Majú moc ovplyvniť budúcnosť tým, že budú vypovedané a vypočuté.
Jeden z takýchto príbehov rozvíja vo svojom fotografickom projekte s názvom Pominuteľné väzby Michaela Nagyidaiová. Skrz autorkine citlivé a symbolické vnímanie odčítavame z fotografií udalosť z rodinnej histórie. Týka sa jej starej mamy, ktorá musela ešte ako dieťa opustiť svoj domov na severe Grécka v dôsledku gréckej občianskej vojny (1945-1949).
Ako hovorí samotná autorka: “Lena, ako voláme moju starú mamu, sa nikdy nedokázala opätovne spojiť so svojou domovinou. Väzba ku jej koreňom sa vytratila akonáhle sa musela integrovať a prispôsobiť úplne inej kultúre, v bývalom komunistickom Československu, kde žije dodnes (Slovensko). Grécko pre ňu predstavuje tajomnú krajinu, z ktorej bola vysídlená, a do ktorej nebola i po konci samotnej gréckej občianskej vojny nikdy repatriovaná. Pamätá si určité fragmenty jazyka a rozmazané spomienky na detstvo, a tak jej vzťah ku krajine a kultúre, v ktorej sa narodila, ostáva nevyriešený.”
V rámci projektu navštívila autorka v lete 2019 a 2022 miesto, odkiaľ Lena pochádza. Pominuteľné väzby sa tak pokúsila nadviazať s prostredím, ktoré bolo pre ňu cudzie takisto ako by sa javilo cudzie aj pre Lenu, keďže spomienky sa v čase menia, prekrývajú sa a podávajú útržkovité obrazy.
Fotografia má moc byť tichým svedkom. Sprostredkovať to, čo sa ťažko formuluje slovami, zachytáva prirodzene skrz obraz. Dokonca umožňuje, uložiť spomienky skrz zachytené fragmenty.

O autorke:
Michaela Nagyidaiová (*1996) je slovenská fotografka sídliaca v Bratislave. Jej práca analyzuje spojenie medzi krajinou a pamäťou, korene, migráciu či transformáciu strednej a východnej Európy. Vizuálne skúma ako ideológie a politické systémy ovplyvňujú osobné vrstvy každodenného života a rodné prostredie. Nagyidaiová sa inšpiruje udalosťami z minulosti, ale aj súčasnosti a zvyčajne pracuje na dlhodobých a osobných projektoch, ktoré jej umožňujú kombinovať fotografie s textom, archívnym materiálom a videom. V roku 2019 ukončila magisterské štúdium fotožurnalistiky a dokumentárnej fotografie na London College of Communication. Od roku 2023 je členkou Futures a od roku 2021 je členkou Women Photograph.
O kurátorke:
Ema Lančaričová je vizuálna umelkyňa, pracujúca najmä s analógovou a instantnou fotografiou. Vo svojich prácach hľadá esenciu fotografie. Zameriava sa na základné premenné ako čas, svetlo a priestor ale aj ich negácie. Tvorbu stavia na filozofickom kontexte a experimentálnom prístupe. Workshopy sú pre ňu spôsob ako priblížiť niektoré z týchto prístupov medzi ľudí - či už historické fotografické techniky alebo nové spôsoby práce s instantnou fotografiou. V teoretických prácach skúma zmeny fotografického média v súčasnosti. Momentálne študuje v doktoradnskom stupni na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave.
- - -
Pouličná galéria Vitrínky na Kollárovej ulici predstavuje prácu súčasných fotografov a fotografiek. Pokračuje v myšlienke Tomáša Wernera a približuje tak umenie okoloidúcemu divákovi.


Top