Hlavotoč

obrázok

Typ podujatia
výstava

Dátum, čas a miesto konania
27. 07. 2023 - 22. 09. 2023 Piešťanské informačné centrum - Pribinova 2

UsporiadateľPiešťanské informačné centrum, Mestská knižnica mesta Piešťany, Mesto Piešťany

Popis
Výstava Hlavotoč ponúka prierez tvorby Vladimíra Kazanevského za posledných sedem až osem
rokov. Ide o výber z dvoch úspešných projektov autora - Na kolenách a Hlavy. Výstavu sme otvorili
slávnostnou vernisážou 27. júla. Pozrieť si ju môžete do 22. septembra.

Obsahovo diela načrtávajú vzťah človek k autoritám, lepšie povedané k tým, ktorí sa do rolí autorít
sami uviedli. Karikatúry prezentujú istú formu manipulácie, hovoria o téme dezinformácií,
prispôsobovaní sa, o nedostatku odvahy, či o alibizme. Diela podľa autora rozprávajú príbeh. Majú
začiatok i koniec, jedno sa odvíja od druhého. V Kazanevsky sa zamýšľa i nad absurdnosťou sveta,
v ktorom žijeme, keď ľudia bezhlavo nasledujú svoje idoly. „Ak ľudia znovu nájdu svoje vlastné hlavy,
všetko bude v poriadku,“ konštatuje autor.

Karikatúry sú podľa V. Kazanevského alegóriou súčasného sveta a života. Hovorí aj o dlhoročnej
tradícii života ukrajinského ľudu „na kolenách“. „Pochádza to ešte z čias našich predkov, z obdobia
nadvlády Turecka či Ruska. No ešte aj teraz vo svojich hlavách akoby sme žili na kolenách,“ povedal
autor. Ľudia podľa neho musia začať myslieť kriticky, aby mohli z pomyselných kolien vstať a nežiť
pod nadvládou propagandy.

Vladimir Kazanevsky pochádza z mesta Lebedin na Ukrajine, promoval na Charkovskej štátnej
univerzite s hlavným zameraním na kozmickú rádiofyziku. Neskôr promoval na Kyjevskom inštitúte
žurnalistiky ako publicista. Diela Vladimira Kazanevského boli vystavované po celom svete, získal viac
ako 500 ocenení na medzinárodných karikaturistických súťažiach v 54 krajinách sveta. Jeho karikatúry
boli publikované v mnohých svetových novinách a časopisoch. Je tiež známy ako lektor teórie umenia
karikatúry, ktorý prednášal v mnohých krajinách sveta ako USA, Francúzsko, Japonsko, Taliansko a
ďalšie. Za svoju tvorbu získal v roku 2022 prestížnu ceny Kofiho Annana, udelenú medzinárodnou
inštitúciou Cartooning for Peace a Nadáciou Kofiho Annana v Zurichu.

Kým donedávna V. Kazanevsky žil a tvoril v hlavnom meste Ukrajiny, z dôvodu súčasnej situácie našiel
domov v slovenskom Prešove. Spolupracuje s galériou Kýchanie mozgu, na Slovensku realizoval
projekt týkajúci sa stredných a vysokých škôl Sloboda mysle a okrem toho sa intenzívne zaoberá aj
vzťahom medzi kresleným humorom a vojnovou propagandou.


Top