Človek v pohybe - fotosúťaž

Typ podujatia
súťaž

Dátum, čas a miesto konania
04. 09. 2023 - 30. 09. 2023

UsporiadateľOčami Štefánika

Popis
Ako vnímate pohyb? Hýbete sa radšej fyzicky alebo pomocou myšlienok? Je zaujímavé sledovať napredovanie človeka, či už pomocou jeho fyzických alebo mentálnych daností, ktoré sú vzájomne prepojené.
Štefánik sa s pohybom riadne popasoval. Jeho všestrannosť bola obdivuhodná. Vďaka svojim vedeckým a diplomatickým aktivitám navštívil množstvo krajín a kontinentov. Stretával sa s politikmi, vedcami a kultúrnymi osobnosťami. Neustále získaval nové skúsenosti a rozširoval svoje vedomosti. Možno si to ani neuvedomoval, no touto svojou neúnavnosťou prekonával svoje fyzické, ale i mentálne a duševné schopnosti, ktoré vytvárali jeho osobnosť.
Veríme, že pohyb/úsilie jednotlivca alebo skupiny dokážete zachytiť aj prostredníctvom fotoaparátu. Možno nie je práve najjednoduchšie zachytiť pohyb či už fyzický alebo mentálny pomocou obrazu, no veríme, že práve náročné úlohy nás posúvajú vpred. Preto je tohtoročnou súčasťou kultúrneho podujatia "Očami Štefánika", ktoré sa bude konať v Elektrárni Piešťany v sobotu 4. 11. 2023, fotosúťaž na tému „Človek v pohybe“.
Nezabudnite ku každej fotografii uviesť jej výstižný popis (názov). Fotografie môžete poslať prostredníctvom prihlasovacieho formulára „Prihlásenie do súťaže“ do 30. 09. 2023. Bližšie informácie sú uvedené na www.ocamistefanika.sk


Top