Mystika v ilustrácii

obrázok

Typ podujatia
výstava

Dátum, čas a miesto konania
13. 11. 2023 - 31. 01. 2024 Mestská knižnica mesta Piešťany

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany

Finančná podpora podujatia:
Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín - KULTMINOR.

Popis
Výstava Mystika v ilustrácii uvádza tvorbu slovenského ilustrátora Dávida Ursinyho. Ten si už počas akademického štúdia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v ateliéri prof. Dušana Kállaya vytvoril nezameniteľný rukopis, plný mytologických, mystických a historických vplyvov.

Práve tento typ ilustrácie v súčasnosti zdobí výstavné priestory knižnice. Monumentálne znázornené diela dávajú návštevníkovi možnosť nazrieť do kníh iným spôsobom. Nechávajú diváka zapozerať sa na mystické obrazy s väčším odstupom a nachádzať v nich nové rozmery.

Výstava je v hlavnej časti zostavená z ilustrácií z kníh Zázračný džbán – Indické rozprávky a Strom života – Rozprávky Veľkej Amazónie. „Oba tieto národy sú pre mňa ako výtvarníka veľmi podnetné. Ilustrácie sa mi tvorili prirodzeným spôsobom,“ prezradil autor, ktorý dodal, že na výstave je možné vidieť takmer všetky celostranové ilustrácie z uvedených kníh. Knihy pritom celé vytvoril práve Ursiny. „Sú to moje projekty. Okrem ilustrovania týchto kníh som vyberal z dostupných zdrojov aj samotné texty,“ uviedol D. Ursiny s tým, že práve výber textov a ich úprava do podoby čitateľnej pre detského adresáta bola najnáročnejšia časť.

Vo foyeri majú návštevníci možnosť vidieť ilustrácie z knihy Františka Kožíka Pohádky vánočního zvonku.

Všetky spomínané knihy sú súčasťou knižničného fondu a je možné si ich vypožičať.Top