Tradičné Piešťanské Vianočné trhy 2023

obrázok

Typ podujatia
podujatie na ulici

Dátum, čas a miesto konania
24. 11. 2023 - 01. 01. 2024 Piešťany (Námestie slobody, Winterova ulica)

UsporiadateľVianočné trhy Piešťany

Popis
Tradičné Piešťanské Vianočné trhy 2023. Novinky a informácie o aktuálnom programe na ďalší víkend nájdete na FB stránke: https://www.facebook.com/vianocnetrhypn
a udalosti: https://www.facebook.com/events/1009295153669454/1009295237002779/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[]%7D


Top