Pavel Matuška. Výstava karikatúr legendy česko-slovenskej karikatúry

Typ podujatia
výstava

Dátum, čas a miesto konania
23. 11. 2023 - 15. 01. 2024 Piešťanské informačné centrum - Pribinova 2

UsporiadateľPiešťanské informačné centrum - Pribinova 2, Mestská knižnica mesta Piešťany

Popis
Piešťanské informačné centrum sa stane dejiskom profilovej výstavy renomovaného českého karikaturistu Pavla Matušku. Prierezovú výstavu legendy kresleného humoru oficiálne otvorí slávnostná vernisáž, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 23. novembra o 17.30 h.

Výstava karikatúr uvádza dielo Pavla Matušku, poukazujúce na rôzne spoločenské témy a výrazné ľudské vlastnosti a črty. Humorným spôsobom upriamuje zrak diváka na aktuálne problémy a situácie vo svete.

Výstava Pavla Matušku nadväzuje na doterajšie úspešné výstavy karikaturistov, ktoré Piešťanské informačné centrum uviedlo v ostatných mesiacoch. Po tvorbe domáceho umelca, Piešťanca Bohuslava „Boba“ Perneckého a ukrajinského karikaturistu Vladimira Kazanevského si tak budú môcť návštevníci prezrieť i dielo českého majstra kresleného humoru. Výstava sa koná v čase, keď si pripomíname česko-slovenskú vzájomnosť a nadväzujeme tým na kultúrne väzby bratských národov.

Prijmite srdečné pozvanie na slávnostnú vernisáž, ktorá sa bude konať vo štvrtok 23. novembra o 17.30 h v priestoroch Piešťanského informačného centra na Pribinovej ulici 2 v Piešťanoch. Svojou prítomnosťou by nás mal poctiť aj autor.

Výstava je realizovaná v spolupráci s prešovskou galériou Kýchanie mozgu.


Top