RENÁTA SLÁDKOVÁ-BÁJNY SVET

Typ podujatia
výstava

Dátum, čas a miesto konania
20. 12. 2023 - 31. 01. 2024 Výstavná sieň v Starej lekárni

UsporiadateľMestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

Popis
Výstava tvorby Renaty Sládkovej (*1958 v Bratislave) vychádza z inšpirácie starými bájami a povesťami videnými autorkinou optikou.
Zásadnú úlohu v tvorbe Renaty Sládkovej hrá kombinácia pálenej šamotovej hliny a skla, pri spracovaní ktorého spolupracuje s rôznymi sklárňam. Pracuje ale i s ďalšími materiálmi, ako sú sadra, epoxid či bronz, a vo svojej práci využíva priestorové videnie a znalosti statiky, získané na Stavebnej fakulte SVŠT v Bratislave, ktorú vyštudovala v rokoch 1978 až 1983. Po úspešnom absolutóriu pôsobila niekoľko rokov v oblasti projektovania architektúry. O výtvarné umenie sa však zaujímala už od mladosti. Znamená pre ňu špecifickú formu komunikácie a umožňuje jej zachytiť vnútorné pocity.


Top