Osobnosti: Ženy v kúpeľoch

Typ podujatia
vychádzka, prezentácia

Dátum, čas a miesto konania
06. 03. 2024 o 15.00 h Piešťany (Začiatok pri soche Barlolámača)
13. 03. 2024 o 15.00 h Piešťany (Začiatok pri soche Barlolámača)
20. 03. 2024 o 15.00 h Piešťany (Začiatok pri soche Barlolámača)
28. 03. 2024 o 15.00 h Piešťany (Začiatok pri soche Barlolámača)

UsporiadateľREZORT PIEŠŤANY

Popis
Komentované prehliadky s názvom osobnosti: Ženy v kúpeľoch ukážu, aký bol bežný život žien v Piešťanoch v minulosti. Ktoré povolania vykonávali? Za akým účelom sem chodili? Umelkyne, šľachtičné, slúžky, ošetrovateľky, infanteristky, tvorkyne národa, automobilové pretekárky či spoločníčky a mená ako Alžbeta
Bathory, Sisi, Hana Gregorová, Jaroslava Muchová či Eliška Junková. Táto prehliadka ukáže miesta a rozpovie príbehy žien v Piešťanoch.


Top