ZÁZRAČNÝ ORIEŠOK 2024

obrázok

Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe

Číslo ročníka
XIII.

Typ podujatia
festival, významné podujatie, podpora čitania

Dátum, čas a miesto konania
21. 05. 2024 - 24. 05. 2024 Mestská knižnica mesta Piešťany

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany, RTVS, Mesto Piešťany, Trnavský samosprávny kraj

Popis
Mesto Piešťany, Mestská knižnica mesta Piešťany, Trnavský samosprávny kraj a RTVS opäť pozýva širokú verejnosť na veľkolepý medzinárodný festival rozhlasovej rozprávky, ktorá odkrýva deťom aj dospelým všetky svoje umelecké podoby – literárnu, výtvarnú, rozhlasovú i televíznu. Festivalový program je bohatý na sprievodné podujatia - besedy s rozhlasovými a knižnými tvorcami, tvorivé dielne s ilustrátormi, koncerty, výstavy a mnoho ďalších umeleckých aktivít.

Zámerom XIII. ročníka festivalu je motivovať deti a podporiť ich pozitívny vzťah k čítaniu, zaujímavou a atraktívnou formou posilniť ich čitateľskú gramotnosť a umelecké vnímanie. Festival je určený rodinám s deťmi, pedagógom základných a špeciálnych škôl z rôznych regiónov Slovenska, širokej verejnosti a turistom.

Hlavné festivalové aktivity XIII. ročníka sa budú konať od 21. do 24. mája 2024, ale prezentácia rozhlasových rozprávok a sprievodné aktivity k výstavám budú pokračovať až do konca augusta.
V programovej skladbe festivalu dominuje súťažná prehliadka rozprávok z aktuálnej produkcie Slovenského rozhlasu, ktoré vychádzajú z domácich aj svetových literárnych diel. Najlepšie monologické rozprávky, rozprávkové hry a hry pre deti a mládež oceňuje odborná a detská porota. Obe poroty nezávisle od seba rozhodnú o tom, ktoré zo súťažných titulov získajú cenu Zázračný oriešok. Ceny budú tvorcom odovzdané na záverečnom slávnostnom festivalovom večere. Autorom ceny XIII. ročníka je významný slovenský grafik a ilustrátor Filip Horník, s ktorého dielom sa môžete zoznámiť na jednej z festivalových výstav.

Výstavy sa postupne otvárajú už od začiatku apríla. V tomto ročníku čaká na návštevníkov štrnásť multižánrových výstav významných slovenských a českých rozprávkových tvorcov a ilustrátorov, ktoré tematicky korešpondujú s knižnými predlohami súťažných rozhlasových titulov. Svieti medzi nimi rozprávkový odkaz Pavla Dobšinského v ilustračnom stvárnení Vladimíra Krála, Malá princezná Jána Uličianskeho v dvoch špičkových ilustračných podobách Miloša Koptáka a Evy Škandíkovej, výstava časopisu Slniečko a Davida Soboňa, Johanky Tone Revajovej s mikrokomiksami Ďura Balogha či výstava Kataríny Ilkovičovej v Mestskej knižnici vo Vrbovom.

Súčasťou festivalového programu je aj Deň s rozprávkou, ktorý 25. apríla predstaví deťom v Trnave tvorcov festivalových rozhlasových rozprávok, hier a ich knižných predlôh prostredníctvom besied, výtvarných workshopov, scénických čítaní, divadielok a spoločného vysielania Rádia Devín a Rádia Slovensko.

Už tradične sa bude udeľovať aj zvláštna cena Rozhlasu a televízie Slovenska za celoživotné dielo a prínos v rozhlasovej dramatickej tvorbe pre deti. Zvláštna cenu Slovenského literárneho centra – Cenu Márie Ďuríčkovej – bude aj v tomto ročníku udelená autorovi v oblasti detskej tvorby za významný umelecký prínos.

Hlavnými organizátormi festivalu sú Mesto Piešťany, Mestská knižnica mesta Piešťany, Trnavský samosprávny kraj, RTVS. Spoluorganizátormi sú Literárne informačné centrum, BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti v Bratislave, Vysoká škola múzických umení, Vysoká škola výtvarných umení, Škola umeleckého priemyslu J. Vydru, České centrum v Bratislave. Spoluorganizátormi festivalových aktivít na území mesta sú už tradične Dom umenia, Mestské kultúrne stredisko, Elektrárňa, kúpele a rôzne podnikateľské subjekty.

Festival sa koná pod záštitou Rudolfa Jindráka, veľvyslanca Českej republiky na Slovensku a Jozefa Viskupiča, predsedu Trnavského samosprávneho kraja.

Súvisiace akcie

Súvisiace osobnosti


Top