Slávnostné udeľovanie ocenení mesta Piešťany

Typ podujatia
významné podujatie

Dátum, čas a miesto konania
16. 05. 2024 o 15.00 h Kultúrno spoločenské centrum Fontána

UsporiadateľMesto Piešťany

Popis
Na spoločenskej udalosti primátor mesta Piešťany Peter Jančovič odovzdá ocenenia osobnostiam, ktoré sa pričinili o šírenie dobrého mena mesta nielen doma, ale aj v zahraničí, za vynikajúce tvorivé výsledky, ako aj za rozvoj a zveľadenie mesta.

Ocenenie Cena primátora je určené tým, ktorí výrazne prispeli v roku 2023 k rozvoju v jednej z troch oblastí v roku 2023: sociálnej, kultúrnej a environmentálnej. Ocenení budú tiež pedagógovia a športovci.

Pre všetkých návštevníkov je vstup zdarma.


Top