Socha piešťanských parkov

Číslo ročníka
38.

Typ podujatia
výstava, významné podujatie

Dátum, čas a miesto konania
15. 06. 2024 - 31. 07. 2024 Kultúrno spoločenské centrum Fontána (Výstavná sieň Fontána)

UsporiadateľMestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

Popis
Cieľom podujatia je sprístupnenie umenia širokej verejnosti v letnom období počas letných mesiacov domácim aj medzinárodným návštevníkom mesta i kúpeľov.
Na podujatí sú zastúpení autori, ktorí v súčasnosti najviac prispeli k rozvoju sochárskeho média s progresívnym prístupom v tvorbe či jedinečnom spôsobe a narábaní s ideami i materiálom sochy ako takej.
Zámerom projektu je obnoviť cyklickú výstavu Socha piešťanských parkov v zmysle jej najprogresívnejších podôb a poslania. Má ambíciu nadviazať na tradíciu plenérových výstav v parkoch a na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch.
Otvorenie výstavy sa uskutoční v sobotu 15.6. 2024 o 18.00 h vo výstavnej sieni Fontána.

24. 7. 2024, 17:00 - Komentovaná prehliadka s autormi.


Top