Poďte s nami na Vianočné trhy - Viedeň

Typ podujatia
vychádzka

Dátum, čas a miesto konania
07. 12. 2003 o 07.15 h Ensana Esplanade Health Spa Hotel ****

UsporiadateľSlovenské liečebné kúpele Piešťany, a. s.

Popis
cena: 750,- Sk
ODCHOD AUTOBUSOV NA CELODENNÉ VÝLETY:
Balnea Esplanade 7,15
Balnea Grand 7,20
Thermia Palace 7,30
Park 7,40
Ponuka výletov
Autobusový výlet sa uskutoční pri minimálnom počte 25 osôb,
výlet mikrobusom, za upravenú cenu, pri minimálnom počte 5 osôb


Top