Ing. Galová Margita

obrázok

Pôsobnosť
Piešťany

Typ autority
Dlhoročná riaditeľka Mestskej knižnice v Piešťanoch, autorka a organizátorka významných podujatí a projektov.

Životopis
Margita Galová je riaditeľkou Mestskej knižnice v Piešťanoch od r. 1990. Pod jej vedením knižnica organizuje mnoho podujatí. Sú to najmä besedy so spisovateľmi, ilustrátormi, vydavateľmi kníh, výstavy, tvorivé dielne, prezentácie kníh, čitateľské a výtvarné súťaže, divadelné stretnutia - a to pre všetky vekové kategórie. Podieľala sa na vybudovaní Internetového strediska v priestoroch knižnice. Vďaka jej iniciatíve bolo zriadené Piešťanské informačné centrum na Pribinovej ulici, ktoré je súčasťou Mestskej knižnice v Piešťanoch. Je autorkou viacerých projektov (festival Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase – rozhlas v knihe; Keď čítanie je čtení, Piešťanské chodníčky, Vitajte v našom svete a iné). Aj vďaka jej úsiliu sa podarilo získať finančné prostriedky EÚ na rozsiahlu rekonštrukciu budovy knižnice v r. 2011 – 2012. Pod jej vedením knižnica získala v r. 1994 Cenu primátora za dlhodobý projekt „Ja som dobrý remeselník“. V r. 1999 jej primátor udelil cenu za aktivity v oblasti kultúry – Kultúrna osobnosť roka za mimoriadnu aktivitu pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacích projektov pre deti a mládež a za vybudovanie Internetového strediska v mestskej knižnici. 28.6.2019 prevzala ocenenie Ministerstva kultúry Knižnica roka 2018. Piešťanská inštitúcia bola ocenená na základe spoločnej nominácie Ministerstva kultúry SR, Slovenskej národnej knižnice, Slovenskej asociácie knižníc a Spolku slovenských knihovníkov. V roku 2023 jej bola pri príležitosti 910. výročia prvej písomnej zmienky o Piešťanoch udelená Cena mesta Piešťany.

Odkazy

Ocenenia
Cena primátora mesta Piešťany

Top