Prof. Buranovský Daniel, ArtD. (1964)

obrázok

Typ autority
Klavirista

Citácia
www.newweb.rozhlas.sk

Životopis
Narodil sa roku 1964 v Banskej Bystrici v rodine operného dirigenta. Absolvoval žilinskéä Konzervatórium v triede prof. Antona Kállaya. V Žiline vystupoval s orchestrom Konzervatória a so Štátnym komorným orchestrom. Roku 1989 skončil s vyznamenaním štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave v triede prof. Miloslava Starostu. Počas štúdií sa zúčastnil na viacerých súťažiach, kde získal ocenenia.

Ako sólista spolupracoval so Slovenskou filharmóniou, Symfonickým orchestrom československého (neskôr slovenskeho) rozhlasu v Bratislave, Štátnou filharmóniou Košice, Slovenským komorným orchestrom Bohdana Warchala, Štátnym komorným orchestrom Žilina, Orchestrom Jána Cikkera v Banskej Bystrici, Orchestrom Beethovenovej haly v Bonne, Orchestrom Hyosung University Taegu. Vystupoval ako sólista i ako komorný partner v mnohých krajinách Európy, napr. v Nemecku, Rakúsku, Taliansku, Švédsku, Anglicku, Holandsku, Maďarsku, Portugalsku, Poľsku, ale aj v USA, Mexiku a v Ázii.


Top