Dům národnostních menšin

obrázok

Kategórie
inštitúcie

Adresa
Vocelova, 602/3
Praha 2
120 00

Popis
DŮM NÁRODNOSTNÍCH MENŠIN:
- je zařízením hl. m. Prahy, které bude napomáhat porozumění mezi národnostmi a překonávat možné předsudky občanů vůči některým etnikům a národnostem
- je zařízením, v němž hlavní úloha připadá na činnost národnostních menšin na území hl. m. Prahy
- je zařízením, v němž podstatnou roli bude hrát činnost národnostních menšin zaměřená na děti a mládež národnostních menšin
- je zařízením, v němž velmi významnou roli bude hrát komunikace a spolupráce s dětmi a mládeží pražských škol a dalších volnočasových školských i kulturních zařízení
- je zařízením, v němž podstatnou roli bude hrát komunikace a spolupráce mezi národnostními menšinami na území hl. m. Prahy
- je zařízením, v němž důležitou součástí práce národnostních menšin bude sehrávat komunikace a spolupráce národnostních menšin s majoritní společností
- je zařízením, které ve své činnosti bude hledat možnosti spolupráce s dalšími organizacemi multikulturního zaměření a s organizacemi integrujících se cizinců. Tato činnost bude vázána na kapacitní a programové možnosti DNM HMP tak, aby v první řadě byly naplněny aktivity národnostních menšin.

Kľúčové slová
kultúra

Top