Mgr. Kasalická Ivona (1969)

obrázok

Typ autority
Knihovníčka, vedúca Lidickej galérie, kurátorka Medzinárodnej detskej výtvarnej výstavy LIDICE

Životopis
Absolvovala Filozofickú fakultu Karlovej Univerzity, obor Vedecké informácie a knihovníctvo. Pracovala v oddelení bibliografie v SVK Ústí nad Labem, v knižnici Open Media Research Institute Prague, ďalej ako vedúca knižnice Medzinárodného Baptistického Teologického seminára, od roku 2007 je vedúca Lidickej galérie a zároveň kurátorkou Medzinárodnej detskej výtvarnej výstavy Lidice, ktorú organizuje Památník Lidice, príspevková organizácia MK ČR.

Odkazy


Top