Mladý hasič a záchranár 2014

obrázok
26. septembra 2014 od 9.30 h sa v sade Andreja Kmeťa v Piešťanoch uskutočnilo branno-športovo – informačné podujatie Mladý hasič a záchranár. Zúčastnené kolektívy žiakov základných škôl z Piešťan a okolitých obcí mali možnosť súťažiť v rôznych zaujímavých disciplínach a zároveň si prezrieť rôzne typy novodobej i historickej hasičskej techniky. Mestská knižnica mesta Piešťany poskytovala vo svojom informačnom stánku účastníkom i širokej verejnosti rôzne propagačno-informačné materiály.

Podujatie sa uskutočnilo v spolupráci s Územným výborom Dobrovoľnej požiarnej ochrany Piešťany v spolupráci s Okresným riaditeľstvom Hasičského a záchranného zboru Piešťany, DHZ Rakovice, DHZ Vrbové, DHZ Leopoldov, DHZ Drahovce, DHZ Dvorníky.
Autor: Julie Džambazovič Dátum: 29. 09. 2014

Top