Libri amici, libri magistri / Knihy priateľmi, knihy učiteľmi

obrázok
Na jeseň roku 2014 sa v priestoroch Piešťanského informačného centra uskutočnila výstava poľského výtvarníka Zbigniewa Niemieca z Ustrone. Na výstave nazvanej Libri amici, libri magistri / Knihy priateľmi, knihy učiteľmi predstavil výber zo svojej tvorby v oblasti grafiky, fotografie a drevenej plastiky. Na slávnostnej vernisáži sa ako hostia zúčastnili aj zástupcovia nášho partnerského mesta - riaditeľka Odboru školstva, kultúry, športu a turistiky Mestského úradu Ustroń Danuta Koenig a riaditeľ Spoločnosti pre styk so zahraničím mesta Ustroń Andrzej Piechocki.

Poľské kúpeľné mesto je významným partnerom v oblasti kultúry aj s Mestskou knižnicou mesta Piešťany. V októbri 2011 sa v tomto meste uskutočnila medzinárodná výstava Karikatúra a jazz, spojená s prezentáciou a výstavou tvorby Boba Perneckého - Človekopis. Výstava bola súčasťou sprievodných podujatí rozhlasového festivalu Zázračný oriešok Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe 2012, ktorého hlavným organizátorom je piešťanská knižnica. V roku 2012 knižnica v Ustroni počas otvorenia letnej kúpeľnej sezóny prezentovala diela významných českých, maďarských, poľských a slovenských karikaturistov pod názvom O kúpeľoch s úsmevom. Piešťany na nej opäť reprezentoval piešťanský architekt a karikaturista Bohuslav Pernecký. V roku 2014 sa v Ustroni v rámci otvorenia letnej kúpeľnej sezóny uskutočnila medzinárodná výstava karikaturistov Slnko - voda – zdravie, ktorá vznikla pri príležitosti 900. výročia prvej písomnej zmienky o Piešťanoch.
Autor: Mestská knižnica mesta Piešťany Dátum: 01. 10. 2014

Top