ČAROVNÉ SVETY 2017

obrázok
Cieľom projektu ČAROVNÉ SVETY bolo vytvoriť priestor pre interkultúrny dialóg medzi slovenskou majoritnou väčšinou a rómskou, českou, moravskou a židovskou menšinou a jej kultúrou. Vzájomné porozumenie medzi kultúrami sa formuje už od útleho veku, preto bolo aj pre náš projekt prioritou podporiť zbližovanie menšín a väčšiny, ale aj menšín navzájom práve prostredníctvom umenia pre deti (literatúry, divadla a výtvarného umenia, hudby a tanca). Za dôležité považujeme nielen rozširovanie poznatkov o iných kultúrach, ale aj ich podávanie nezvyčajnou a interaktívnou formou.
Dôležitým momentom, na ktorý kladieme dôraz, je integračný charakter projektu. Jednotlivé podujatia predstavili rómsku, českú, moravskú a židovskú kultúru nepriamo a ďalšie zasa spočívali v bezprostrednom stretnutím so svetom a tvorivosťou rómskych, českých, moravských a židovských umelcov, predovšetkým detí. Na podujatiach sa stretli deti zastupujúce národnostnú väčšinu i menšinu, na realizácii niektorých podujatí dokonca participovali, čím sa vytvoril priestor pre ich vzájomné spoznávanie a komunikáciu.
Z dramaturgie jednotlivých podujatí vidno, že väčšinou boli zostavované tak, aby boli multikultúrne, teda aby bola na nich spojená kultúra rómska, židovská, česká, moravská i slovenská, ba dokonca i neeurópska, súvisiaca aj s aktuálnou témou imigrácie. Tej boli venované programy Utekám, ale neviem kam...; Ako som sa naučil utekať; V partii sme silnejší; Pes (prí)tulák; Nie je škola ako škola. Rôznorodosť podujatí viedla k vzájomnej integrácii rôznych skupín.
Podujatia projektu boli určené pre deti predškolského a školského veku.

Projekt sme realizovali s finančnou podporou Úradu vlády SR – Kultúra národnostných menšín 2017 v termíne od 1. 5. 2017 do 30. 11. 2017.
Autor: Drahomíra Moretová Dátum: 20. 12. 2017

Top