KNIHY PRE VŠETKÝCH

obrázok
Zámerom nášho projektu je rozšírenie knižničného fondu tak po kvalitatívnej, ako aj po kvantitatívnej stránke. Základom každej dobrej knižnice je kvalitný a pravidelne aktualizovaný knižničný fond, vďaka ktorému knižnica prispieva k rozvíjaniu poznávacích schopností a emocionálnej stránky osobnosti svojich čitateľov a zastáva tak významnú úlohu pri vytváraní vzdelanej a všestranne zameranej spoločnosti. Našim cieľom je zvýšenie úrovne knižničných výpožično-informačných služieb prostredníctvom kvalitnej akvizície. Chceme zabezpečiť taký knižničný fond, ktorý dokáže uspokojiť potreby našich čitateľov rôznych vekových skupín, či už ide o deti v predškolskom a školskom veku, študentov stredných a vysokých škôl, ľudí v produktívnom veku so širokým spektrom záujmov a odborných znalostí a požiadaviek. Zvýšenú pozornosť samozrejme venujeme sociálne znevýhodneným skupinám, akými sú napr. nezamestnaní, čerství absolventi stredných a vysokých škôl, či seniori.

Projekt sa realizuje od 1. 7. 2018 do 28. 2. 2019. Z verejných zdrojov ho podporil Fond na podporu umenia.
Autor: Drahomíra Moretová Dátum: 01. 07. 2018

Súvisiace korporácie


Top