KEĎ ČÍTANIE JE ČTENÍ, XII. ROČNÍK

obrázok

Festival českej a slovenskej tvorby

Podujatia prezentujúce českú kultúru sú dôležitou súčasťou života v našom kúpeľnom meste, ktoré je bydliskom mnohých príslušníkov českej národnosti. K rozvíjaniu česko-slovenských vzťahov v oblasti kultúry svojimi aktivitami dlhodobo prispieva i naša knižnica. V XII. ročníku projektu Keď čítanie je čtení chceme prezentovať hodnotné diela českých autorov a podporiť tak vzdelávanie v jazyku českej národnostnej menšiny. Aktivity projektu venujeme deťom a dospelým patriacim k českej menšine ako i slovenským rovesníkom. Chceme pokračovať v realizácii pútavých podujatí a povzbudiť tak záujem českej národnostnej menšiny o českú literatúru a umenie i oživiť záujem slovenských detí a dospelých o českú kultúru všeobecne.
Náplňou projektu budú podujatia zamerané na výchovu k čítaniu – prezentáciu českých a slovenských autorov a diel, autorské čítania, divadelné dramatizácie, tvorivé dielne, výstavy ilustrácií na motívy literárnych predlôh a literárno-hudobné večery s významnými osobnosťami českej kultúry. Cieľovou skupinou je česká komunita žijúca na Slovensku – deti a mládež z Piešťan a regiónu, ich rodičia, starí rodičia, pedagógovia, odborná a široká verejnosť, turisti a návštevníci Piešťan. Projekt prebieha od apríla 2020 do marca 2021.
Projekt sa realizuje s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín – KULTMINOR.
Autor: Mestská knižnica mesta Piešťany Dátum: 21. 04. 2020

Súvisiace akcie

Prílohy


Top