ZA DVERAMI (zatvorenej) KNIŽNICE

obrázok
Mestská knižnica mesta Piešťany vyhlasuje literárnu súťaž pre žiakov I. a II. stupňa základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií.

Knižnica je síce zatvorená, ale nie je prázdna. Za jej zatvorenými dverami sa určite dejú všakovaké veci a my by sme chceli vedieť aké.
Vašou úlohou je napísať, čo robíte doma alebo čo Vás napadne, keď sa povie Za dverami zatvorenej knižnice. Je to rozprávka alebo napínavý príbeh so šťastným koncom? Knižné postavy si robia piknik alebo hrajú skrývačku? Popustite uzdu fantázii a napíšte nám. Literárna súťaž je určená všetkým rozprávkomilom. Tak zatvorte oči a ocitnete sa v knižnici.

Súťaž je rozdelená do dvoch kategórií:
I. kategória: žiaci I. stupňa ZŠ
II. kategória: žiaci II. stupňa ZŠ a príslušných ročníkov osemročných gymnázií

Na každej literárnej práci musí byť čitateľne v pravom hornom rohu uvedené: meno a priezvisko autora, navštevovaný ročník, adresa, meno zákonného zástupcu a kontakt na neho (telefón, e-mail). Súťažné práce a naskenovaný podpísaný súhlas zákonného zástupcu posielajte e-mailom na kultura@kniznica.sk. Ručne písané práce v prípade 1.- 4. ročníka ZŠ môžete s pomocou rodičov naskenovať a poslať e-mailom ako obrázok.

Práce posielajte najneskôr do 30. júna 2020. Spolu so súťažnou prácou nám nezabudnite poslať podpísaný súhlas zákonného zástupcu so spracúvaním osobných údajov.

Literárne diela budú hodnotiť odborná porota v zložení:
- poetka, literárna kritička a redaktorka Ľubica Kepštová
- editorka, autorka, prekladateľka Mária Števková
- spisovateľ a jazykovedec Peter Karpinský.

Výsledky budú zverejnené v auguste na webovej stránke knižnice, Facebooku a Instagrame a oznámené víťazom prostredníctvom e-mailu. Víťazné práce oceníme zaujímavými cenami (knihy, spoločenské hry a pod.). Ceny budú víťazom zaslané poštou.
Autor: Mestská knižnica mesta Piešťany Dátum: 23. 04. 2020

Top