Československo

obrázok
Mestská knižnica mesta Piešťany v spolupráci s Bibianou - Medzinárodným domom umenia pre deti pripravila pre svojich návštevníkov v termíne 12. 04. 2019 - 31. 05. 2019 výstavu Československo. Interaktívna výstava priblížila deťom hravou formou reálie a udalosti spred sto rokov, počas ktorých vznikla prvá Československá republika. Ambíciou výstavy nie je predstaviť celú históriu ČSR. Približuje historické obdobie konca monarchie a začiatky ČSR. Stará mapa mnohonárodnostného Rakúsko-Uhorska pomocou obrázkov krojov predstavuje národy, ktoré boli v tých časoch súčasťou monarchie - "žalára národov" - ako ju utláčané národy volali. Svet jeho veličenstva Františka Jozefa I. predstavuje nielen jeho trón, ale v podobe strelnice pre deti aj symbol jeho záľuby - poľovačky. Rôzne príhody z jeho života poznáme z knihy pamätí jeho oddaného osobného služobníka Eugena Kettelera. Mal rád uniformy aj svoju armádu, ale vypukla 1. svetová vojna. Návštevníci sa ocitli v zákopoch, kde zažili atmosféru I. svetovej vojny.
Autor: Katarína Klusová Dátum: 06. 06. 2019

Top