Moja rodina

obrázok
Celoslovenská výtvarná súťaž pre deti materských škôl s názvom Moja rodina, ktorú v apríli 2019 vyhlásila Mestská knižnica mesta Piešťany, sa vo štvrtok 27. júna 2019 o 10.00 h v priestoroch knižnice dočkala slávnostného vyhodnotenia. Do súťaže bolo zaslaných 681 súťažných prác zo 124 materských škôl z celého Slovenska: Bánoviec nad Bebravou, Ivanky pri Dunaji, Bratislavy, Dubnice nad Váhom, Trnavy, Piešťan, Sládkovičova, Vlčkoviec, Popudinských Močidľan, Dolného Lieskova, Topoľčian, Nového Mesta nad Váhom, Púchova, Poľného Kesova, Osuského, Serede, Horoviec, Pezinku, Skalice, Báhoňa, Chtelnice, Považskej Bystrice, Komárna, Zlatých Moraviec, Trenčína, Hurbanova, Chlebníc, Ilavy, Pribety, Hlohovca, Svätého Jura, Krakovian, Jelky, Čeladíc, Kalinkova, Čierneho, Trebatíc, Dvorian nad Nitrou, Bytče, Kopčian, Zaškova, Nemčinian, Hornej Stredy, Kľačna, Veľkých Dvorian, Vychylovky, Levíc, Oponíc, Dolného Srnia, Starej Turej, Skalitého, Prievidze, Nových Zámkov, Kátova, Rúbane, Galanty, Semerova, Moravského sv. Jána, Vysokej pri Morave, Šaštína –Stráže, Nitra, Blatného, Borského Mikuláša, Nemšovej, Dubnice nad Váhom, Veľkého Biela, Želiezoviec, Turzovky, Dvorov nad Žitavou, Chorvátskeho Grobu, Kútov, Kysuckého Nového Mesta, Partizánskeho, Oravského Podzámku a Dohnian. Porota v zložení: výtvarná pedagogička Mgr. Julie Džambazovič, kultúrna pracovníčka a režisérka ochotníckeho divadla Mgr. Blanka Kollárová a referentka oddelenia sociálnych a školských služieb Mestského úradu Piešťany, PhDr. Jolana Podobová, vyberala víťazov v dvoch kategóriách – kategórii jednotlivcov a kategórii kolektívnych prác. V kategórii jednotlivcov prvé miesto získala Tatiana Čanecká (5 rokov) z Materskej školy Čierne – Ústredie, pod vedením pedagogičky Anny Dolinajcovej. Na druhom mieste sa umiestnila Karin Holková z Materskej školy v Starom Tekove pod vedením pedagogičky Adriany Naďovej. Tretie miesto bolo udelené Matejovi Šebíkovi z Materskej školy v Semerove pod vedením pedagogičky Moniky Bábinovej. V kategórii skupinových prác sa na prvom mieste umiestnila Materská škola Ružová v Piešťanoch pod vedením pedagogičky Mgr. Lenky Julinyovej. Druhé miesto získal kolektív z Materskej školy Bulíková v Bratislave pod vedením pedagogičky Marcely Nemčekovej. Na treťom mieste sa umiestnila Materská škola Šafáriková (elokované pracovisko Východná) v Trenčíne pod vedením pedagogičky PaedDr. Viery Lučanskej. Čestné ocenenie bolo udelené trom materským školám: Materskej škole Krakovany pod vedením pedagogičky Bc. Zuzany Florekovej; Materskej škole – Óvoda Nové Zámky pod vedením pedagogičky Évy Csémy; Materskej škole J. Dalloša Sládkovičovo pod vedením pedagogičky Andrey Hollósyovej. Slávnostným vyhodnotením hostí sprevádzala bábkoherečka Barbora Krajč Zamišková. Program svojim vystúpením spestrili deti zo ZŠ a MŠ Moravany nad Váhom. O tom, aké šikovné deti na Slovensku máme, sa mohli presvedčiť návštevníci výstavy – víťazné a ocenené práce boli vystavené v priestoroch Mestskej knižnice mesta Piešťany od 27. júna do 31. augusta 2019.
Autor: Katarína Klusová Dátum: 05. 09. 2019

Top