100 let českého komiksu

obrázok
Mestská knižnica mesta Piešťany ponúkla návštevníkom jedinečnú možnosť prostredníctvom výstavy 100 let českého komiksu nahliadnuť do českých komiksových dejín a spoznať tak diela najvýznamnejších autorov komiksovej scény 20. a 21. storočia, a to aj v historických súvislostiach. Výstava bola venovaná nielen histórii a vývoju komiksu v Čechách, ale aj kľúčovým dejinným udalostiam krajiny, ktoré boli zachytené na stránkach komiksu. Vznikla pri príležitosti 100. výročia vzniku Československa a Mestskej knižnici mesta Piešťany ju zapožičalo České centrum v Bratislave. Od svojho vzniku v roku 2018 precestovala kus sveta. Mali ju možnosť vidieť návštevníci nielen na Slovensku a v Čechách, ale i v Sofii, Viedni, Soule, či v Tokiu. V Piešťanskom informačnom centre ju mohli návštevníci vidieť od 21.októbra do 20. novembra 2019. Určite potešila obdivovateľov klasikov - Ondřeja Sekoru a Josefa Ladu, nadšencov Foglara a jeho Rýchlych šípov, ale i priaznivcov tvorby Karla Saudka a ďalších súčasných autorov, napr. Lucie Lomovej, Karla Jerieho, Pavla Čecha a Nikkarina. Zámerom zostavovateľov tejto výstavy bolo poodhaliť súvislosti 100 rokov odvíjajúceho sa príbehu českého komiksu a tiež poukázať na to, čo sa dialo na inom mieste v tom istom čase.
Autor: Katarína Klusová Dátum: 12. 12. 2019

Top