Putovanie krajinou tichých kníh

obrázok
Mestská knižnica mesta Piešťany v spolupráci s BIBIANOU, medzinárodným domom umenia pre deti sprístupnila vo svojich priestoroch v termíne od 26. novembra 2020 do 26. februára 2021 výstavu Tiché putovanie. Interaktívnu výstavu tvorí 130 titulov tichých kníh pokrývajúcich celé spektrum rôznych umeleckých žánrov z 35 krajín sveta od výnimočných svetových ilustrátorských osobností. Tiché knihy komunikujú a priori vizuálnou formou príbehy, tlmočia emócie, uvádzajú čitateľa do sveta fantázie, no dokážu sprostredkovať aj fakty a reálie. Ich prednosťou je, že interpretáciu ponechávajú plne na čitateľovi a tak ponúkajú neobmedzené možnosti pre knižné a zážitkové tvorivé dielne postavené na aktivizácii čitateľa na princípe experimentu a rozprávačstva. Sú univerzálne, teda určené pre všetkých bez rozdielu jazykových zručností či kultúrneho prostredia a tak ich možno úspešne využívať pri práci s predškolákmi, ktorí ešte nevedia čítať, či pri práci so znevýhodnenými skupinami obyvateľstva, alebo ako prostriedok na preklenutie jazykových, kultúrnych alebo iných bariér. Celou výstavou sa tiahne téma putovania cez sen, fantáziu, let, cestovanie svetom aj cestovanie v čase. Výstava je interaktívna, vďaka aktivitám (cestovateľský denník, príbehové kocky, kompas, útulňa, twister a ďalšie) aktivizuje čitateľa – otvára priestor pre hru, experiment, tvorivosť, zážitkové učenie a rozhovory.
Súčasťou výstavy je výstava knižných ilustrácií mladej slovenskej ilustrátorky Adely Režnej.
Výstava je realizovaná s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.
Autor: Jaroslava Nováková Dátum: 01. 12. 2020

Top